life makes memories - Photo ART
Welcome to the world of Silke Knur Photography!

Silke Knur is a talented and experienced photographer who specializes in capturing the precious moments of maternity, newborn, child, and family photography. With a passion for fine art photography, Silke's work is renowned for its breathtaking beauty and timeless elegance.
With over 9 years of professional experience, Silke has honed her craft to perfection. Her keen eye for detail and artistic approach to photography have earned her numerous awards in various international photography competitions. Her work has been recognized and celebrated for its exceptional quality and emotional impact.

As a mother of two, Silke understands the importance of capturing the beauty of parenthood and the fleeting moments of childhood. Her studio, located in the picturesque town of Steninge at Hallands west coast in Sweden, is a bustling hub of creativity where she creates stunning images that tell heartwarming stories.
Silke's expertise goes beyond her years of experience.

She is also certified through workshops and master classes with internationally renowned photographers, constantly pushing herself to learn and grow as an artist.
MASTERCLASS Modern & Fashion oriented MATERNITY PHOTOGRAPHY -Michael Stief
MASTERCLASS PORTRAIT& BOUDOIR PHOTOGRAPHY  -Michael Stief
WEDDING - Andrey Balabasov
Portrait - Sascha Görke
Landscape, portrait and lighting - Benjamin Jaworskyi
In October 2019 she assisted the internationally renowned photographer Michael Stief at his Maternity Workshop in Cologne

Her dedication to her craft is evident in every photograph she takes, as she strives to capture the essence of her subjects and create images that will be treasured for generations.

Silke also loves to travel and is available for assignments worldwide. Whether it's capturing the joy of a newborn, the innocence of a child, the love of a family, or the beauty of maternity, Silke's talent and passion shine through in every photograph she creates.

If you're looking for a photographer who can capture the most precious moments in your life with artistic finesse, Silke Knur Photography is the perfect choice. Contact Silke today to schedule your session and let her create stunning images that will tell your unique story for years to come.

 


Välkommen till världen av Silke Knur Fotografi!

Silke Knur är en talangfull och erfaren fotograf som specialiserar sig på att fånga de dyrbara ögonblicken av graviditet, nyföddhet, barn och familjefotografi. Med en passion för konstfotografi är Silkes arbete känt för sin fantastiska skönhet och tidlösa elegans.
Med över 9 års yrkeserfarenhet har Silke förfinat sitt hantverk till perfektion. Hennes skarpa öga för detaljer och konstnärliga tillvägagångssätt till fotografi har gett henne flera priser i olika internationella fototävlingar. Hennes arbete har erkänts och firats för sin exceptionella kvalitet och emotionella påverkan.


Som mamma till två förstår Silke vikten av att fånga skönheten i föräldraskapet och de flyktiga stunderna av barndomen. Hennes studio, belägen i den pittoreska staden Steninge vid Hallands västkust i Sverige, är ett livligt centrum för kreativitet där hon skapar fantastiska bilder som berättar hjärtevärmande historier.
Silkes expertis sträcker sig bortom hennes års erfarenhet. 

Hon är också certifierad genom workshops och mästerklasser med internationellt erkända fotografer, och strävar ständigt efter att lära sig och växa som konstnär.
MÄSTERKLASS Modern & Modeinriktad GRAVIDFOTOGRAFI - Michael Stief
MÄSTERKLASS PORTRÄTT & BOUDOIRFOTOGRAFI - Michael Stief
BRÖLLOP - Andrey Balabasov
Porträtt - Sascha Görke
Landskap, porträtt och belysning - Benjamin Jaworskyi

I oktober 2019 assisterade hon den internationellt erkända fotografen Michael Stief vid hans Graviditetsworkshop i Köln.


Hennes engagemang för sitt yrke är tydligt i varje fotografi hon tar, då hon strävar efter att fånga essensen av sina motiv och skapa bilder som kommer att värderas i generationer.


Silke älskar också att resa och är tillgänglig för uppdrag över hela världen. Oavsett om det handlar om att fånga glädjen hos en nyfödd, oskulden hos ett barn, kärleken hos en familj eller skönheten hos graviditeten, så lyser Silkes talang och passion igenom i varje fotografi hon skapar.


Om du letar efter en fotograf som kan fånga de mest dyrbara ögonblicken i ditt liv med konstnärlig elegans, är Silke Knur Fotografi det perfekta valet. Kontakta Silke idag för att boka din fotografering och låt henne skapa fantastiska bilder som kommer att berätta din unika historia i årtionden framöver.

 

E-Mail
Anruf
Karte
Infos